Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin:

1. Báo cáo thường niên năm 2012.

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.

cong ty mia duong quang ngai