Công bố thông tin bất thường v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung quyết định số 67/QĐ-KTS ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực Hải quan như sau:

Hình thức: Phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực Hải quan.

Số tiền phạt : 121.473.587 đồng

 (Một trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn, năm trăm tám mươi bảy đồng)

 Lý do : Không khai báo các khoản chiết khấu phải cộng vào giá trị tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Ngày 03 tháng 5 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ THÀNH ĐÀNG

(Đã ký)

Văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước

cong ty mia duong quang ngai