Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.

 Ngày 04 tháng 5 năm 2011, Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
Văn bản

cong ty mia duong quang ngai