Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi được LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi biểu dương, khen thưởng

Trong 10 năm qua, hoạt động nữ công của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi luôn được các cấp lãnh đạo Công ty quan tâm đúng mức và được toàn thể nữ CNLĐ Công ty nhiệt tình hưởng ứng. Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi được LĐLĐ tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa.

Để kịp thời khen thưởng, động viên, sáng ngày 08/7, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2010-2020.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 19 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. Trong đó CĐCS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi có 01 tập thể và 02 cá nhân được khen thưởng.

1. CĐCS thành viên Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
2. Trương Thị Hàn Vân, Phó Ban nữ công CĐCS, Trưởng phòng Hành chính Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
3. Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban nữ công CĐCS thành viên Nhà máy Bia Dung Quất – chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Hoài Phương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03
 
Ảnh: Lệ Thu - LĐLĐ tỉnh.
cong ty mia duong quang ngai