Đường tinh luyện Đường An Khê túi 500g

Đường tinh luyện Đường An Khê túi 500g

Thông tin sản phẩm

Đường tinh luyện Đường An Khê túi 500g.

Chứng nhận chất lượng

Thông tin liên hệ
Nhà máy Đường An Khê
Địa chỉ : xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269. 3532 084
Fax : 0269 . 3532 002
Website : www.qns.com.vn
Công ty Thương Mại Thành Phát 
Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : 0255. 3822 955
Fax : 0255 . 3811 822
Email : trade@qns.com.vn
Website : www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai