Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua Dự án đầu tư xây dựng kho thành phẩm của Vinasoy Bắc Ninh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông qua Dự án đầu tư xây dựng kho thành phẩm của Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai