Nhà máy Đường An Khê, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh mía đường vụ ép 2021-2022

Ngày 19/7/2022 tại Nhà máy Đường An Khê, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh mía đường vụ ép 2021-2022.
Tại Hội nghị, Nhà máy đã báo cáo kết quả công tác nguyên liệu, công tác sản xuất chế biến, công tác môi trường và các kiến nghị, đề xuất trong hoạt động sản xuất mía đường. Ngoài việc sản xuất đường từ mía, tại nhà máy Đường An Khê còn có hoạt động chế biến đường tinh luyện từ đường thô, Nhà máy điện sinh khối và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng giống mía Gia Lai.
Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ trì Hội nghị
 
Mặc dù thời tiết năm 2021 không thuận lợi và bị ảnh hưởng của dịch Covid 19,  nhưng hoạt động thu hoạch nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê đã đạt một số kết quả khả quan. Diện tích thu hoạch mía là 21.000 ha, năng suất bình quân 63,5 tấn/ha.
 
Một trong những chuỗi hoạt động của Hội nghị - Các đại biểu tham quan vùng nguyên liệu mía của Nhà máy
 
Sau gần 5 tháng hoạt động, Nhà máy đã ép được hơn 1.100.000 tấn mía nguyên liệu, chế biến khoảng 112.000 tấn đường bao gồm đường vàng và đường RS. Nhà máy đã đưa vào sản xuất 19.000 tấn đường thô và đường hồi dung từ RS, thu hồi được 18.000 tấn đường RE các loại.
Đối với hoạt động của Nhà máy Điện Sinh khối An Khê, tổng sản lượng điện sản xuất được là khoảng 137.000 MWh, trong đó: Giao nhận với EVN: 88.000 MWh; Giao nhận với Nhà máy Đường An Khê: 36.000 MWh; Tổng sản lượng hơi cấp cho chế luyện 541.000 tấn.
Trong vụ ép vừa qua, tại Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng giống mía Gia Lai đã thực hiện việc cơ cấu giống mía trong toàn vùng, thực hiện công tác nghiên cứu, khảo nghiệm giống mía mới và nhân giống bằng cây con. Vụ trồng 2021 - 2022, giống mía Uthong 11 hiện chiếm tỷ lệ cao: 52,72%, giống mía KK3 đang được mở rộng trồng nhiều vùng đất trên toàn vùng nguyên liệu, riêng trong vụ trồng 2021-2022 đã trồng được trên 2.000 ha, giống K95-84 đang có xu thế giảm mạnh, hiện còn chiếm tỷ lệ 16,5; Các giống mía cũ khác còn dưới ngưỡng 10%.
Từ những nội dung thông qua tại Hội nghị, Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá tổng quan hoạt động của chuỗi Mía – Đường – Điện tại Nhà máy Đường An Khê, nêu ra những nhược điểm cần khắc phục, đồng thời đưa ra những định hướng, chủ trương, những quyết sách vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định cho hoạt động sản xuất kinh doanh mía đường vụ ép 2022-2023 và những năm tiếp theo.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Bài: Bộ phận biên tập website QNS, Ảnh: Đoàn Ngọc Đức (NMĐ An Khê)
cong ty mia duong quang ngai