QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 719.085 CP (tỷ lệ 0,29%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 6.300 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cả không như kỳ vọng)
 
cong ty mia duong quang ngai