QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 06 tháng 01 năm 2022

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2021. Mức ứng: 5%.

 

cong ty mia duong quang ngai