QNS công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh khác

QNS công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty.

cong ty mia duong quang ngai