QNS công bố thông tin Chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 là ông Nguyễn Đình Quế.
Chi tiết văn bản đính kèm
cong ty mia duong quang ngai