QNS tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ XIII năm 2020

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã khai mạc Hội nghị Người lao động Công ty CP Đường Quảng Ngãi lần thứ XIII năm 2020. Về tham dự Hội nghị có 240 đại biểu được bầu từ các đơn vị thành viên Công ty. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày 12/3/2020. Công ty vinh dự được đón tiếp ông Trần Quang Tòa- UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tấn Đối – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi và ông Nguyễn Việt Tân- Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi đã về dự Hội nghị.

Ông Võ Thành Đàng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty- phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hữu Tiến- Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty – đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty. Theo báo cáo, năm 2019, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty đạt 1,500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, nộp ngân sách 842 tỷ đồng tăng 4,2% so với năm 2018. Từ những kết quả đạt được, tổ chức Việt Nam Report  đã xếp hạng Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong top 500 doanh nghiệp năm 2019 như sau:  Xếp hạng thứ 163/500 DN lớn nhất Việt Nam,  Xếp hạng thứ 84/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam,  Xếp hạng thứ 64/500 DN lợi nhuận tốt nhất,  Xếp hạng 33/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.

Ông Nguyễn Hữu Tiến- Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty – đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty

Tiếp theo chương trình là Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn về tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ chính sách của CNLĐ và sử dụng các Quỹ nội bộ của Công ty năm 2019 được trình bày bởi Ông Nguyễn Đình Quế- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty. Năm 2019, tuy hoạt động SXKD còn nhiều khó khăn, nhưng Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên đã có những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế phong trào CNLĐ trong từng giai đoạn. Cùng với việc mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ tập thể của NLĐ, Công ty đã thực hiện cơ chế gắn tiền lương, thu nhập với năng lực và hiệu quả đóng góp của NLĐ. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên đã quan tâm chăm lo đến đời sống NLĐ; phối hợp tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung được cam kết trong TƯLĐ tập thể, trong các HĐLĐ và các chế độ chính sách đối với NLĐ theo quy định pháp luật. Từ đó, đã tạo nên sự đồng thuận cao và sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy hiệu quả các nguồn lực để Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD, tài chính năm 2019 - Đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ ổn định và tăng trưởng; đời sống văn hóa tinh thần NLĐ được nâng cao; an ninh chính trị, ATLĐ, an toàn sản xuất được giữ vững.

Ông Nguyễn Đình Quế- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty- trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn về tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ chính sách của CNLĐ Công ty.

Ông Trần Quang Tòa - UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trước những khó khăn thách thức và cơ hội mới, với mục tiêu “Vì sự phát triển bền vững của Công ty, vì việc làm và đời sống của người lao động”, phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng  giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

 

cong ty mia duong quang ngai