Lực lượng tự vệ Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi:Gắn SXKD với thực hiện...

19-09-2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) lớn của tỉnh Quảng Ngãi và...

Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi - 5 năm một chặng đường

16-01-2012

Phải nói rằng trong 5 năm qua (2006-2011), phong trào công nhân lao động (CNLĐ) và hoạt động Công đoàn ở Công ty cổ phần (CP) Đư...

Giải pháp nào để phát triển vùng mía nguyên liệu ở Quảng Ngãi theo hướng...

07-01-2010

Tại buổi làm việc đầu tháng 11 với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đứ...

cong ty mia duong quang ngai