Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

19-04-2022

UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã có thành tích trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015-2020.

Hội CCB QNS có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội CCB QNS có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

19-04-2022

BCH Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho Hội CCB QNS có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

Vinh danh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh năm 2020

Vinh danh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh năm 2020

19-04-2022

Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi vinh danh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh năm 2020 với số tiền 200 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là Doanh nghiệp bền vững năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là Doanh nghiệp bền vững năm 2020

19-04-2022

Chứng nhận Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp bền vững năm 2020 của Hội đồng doanh nghiệp Vì sự phát triển doanh nghiệp bền vững Việt Nam - VCCI.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế vào ngân sách nhà nước năm 2020

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế vào ngân sách nhà nước năm 2020

06-10-2020

Bộ trưởng Bộ tài chính đã tặng Bằng khen cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế vào ngân sách nhà nước năm 2020

Hội CCB QNS có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội CCB QNS có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

19-04-2022

BCH Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho Hội CCB QNS có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

Vinh danh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh năm 2020

Vinh danh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh năm 2020

19-04-2022

Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi vinh danh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh năm 2020 với số tiền 200 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là Doanh nghiệp bền vững năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là Doanh nghiệp bền vững năm 2020

19-04-2022

Chứng nhận Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp bền vững năm 2020 của Hội đồng doanh nghiệp Vì sự phát triển doanh nghiệp bền vững Việt Nam - VCCI.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế vào ngân sách nhà nước năm 2020

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế vào ngân sách nhà nước năm 2020

06-10-2020

Bộ trưởng Bộ tài chính đã tặng Bằng khen cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc chấp hành pháp luật Thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế vào ngân sách nhà nước năm 2020

cong ty mia duong quang ngai