Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2022

Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt pháp luật lao động và làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

cong ty mia duong quang ngai