Hệ thống quản trị

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 6 thành viên:

1. Chủ tịch HĐQT - Ông Trần Ngọc Phương:

Chức vụ hiện nay:  Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Sinh ngày:               13/1/1964.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Quá trình công tác:
3/1989
Cán bộ thu quốc doanh Sở tài chính Vật giá tỉnh Quảng Ngãi
10/1990
Cán bộ chuyên quản XN quốc doanh, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi
11/1991
Nhân viên kế toán XN Đông lạnh tỉnh Quảng Ngãi.
02/1993
Trưởng phòng tài chính kế toán NM Bia.
02/2000
Phó phòng Thị trường Công ty Đường Quảng Ngãi
4/2001
Phó phòng Tài chính-kế toán Công ty Đường Qngãi
3/2002
Phó Giám đốc NM Bánh kẹo, Công ty Đường Quảng Ngãi
01/2003
Phó phòng Tài chính-kế toán Công ty Đường Qngãi
4/2004
Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cty Đường Quảng Ngãi
7/2004
Kế toán trưởng Công ty CP Đường Quảng Ngãi
12/2005
Kế toán trưởng,Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
6/2010
Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
12/2017 đến 3/2021
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi
3/2021 đến nay Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 
 
2. Phó Chủ tịch HĐQT - Ông Võ Thành Đàng:
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Sinh ngày:              20/12/1954.
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Cơ khí Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Quá trình công tác:
01/1981
Kỹ thuật viên Sở điện lực tỉnh Nghĩa Bình
7/1981
Kỹ thuật viên PX cơ điện, NM Đường Q/Ngãi
11/1983
Phó Quản đốc PX cơ điện, NM Đường Q/Ngãi
02/1988
Trưởng phòng Kỹ thuật NM Đường Quảng Ngãi
3/1990-2001
Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty Đường Q/Ngãi
1997-2001
Thường vụ Đảng ủy, P.Chủ tịch Công đoàn C/ty
2001-12/2005
Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi
12/2005 đến 3/2021
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Đường Quảng Ngãi.
3/2021 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Đường Quảng Ngãi.

 

3. Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hữu Tiến:

Chức vụ hiện nay:   Thành viên HĐQT.
Sinh ngày:               02/07/1955.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cử nhân Chính trị - Học Viện Hành chính Quốc gia.
Quá trình công tác: 
 
4/1983-8/1985
Công tác tại phòng Kế hoạch Nhà máy Đường Quảng Ngãi.
9/1985-10/1988
Phó phòng Cung tiêu, Quyền Trưởng phòng Cung tiêu NM Đường Quảng Ngãi.
11/1988-11/1991
Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, Phó GĐ C/ty đường Quảng Ngãi.
12/1991-12/2005
Phó Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi
12/2005 đến 7/2022
Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Cty CP Đường Quảng Ngãi.
7/2022 đến nay Thành viên HĐQT

 4. Thành viên HĐQT - Ông Đặng Phú Quý:

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Cty CP Đường Quảng Ngãi.
Sinh ngày:              20/4/1964.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Quá trình công tác:
7/1995
Phó Quản đốc Phân xưởng Nha, Cty Đường Quảng Ngãi
01/1998
Phó GĐ NM Đường Phổ Phong, Cty Đường Quảng Ngãi
3/2000
Trưởng phòng Thị trường, Cty Đường Quảng Ngãi
12/2005
Thành viên HĐQT, Giám đốc TT TMXNK, Cty CP Đường Quảng Ngãi
01/2008 đến 8/2022
Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty TNHH MTV TM Thành Phát
8/2022 đến nay Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Cty CP Đường Quảng Ngãi.
  
 
5. Thành viên HĐQT - Ông Ngô Văn Tụ:
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT.
Sinh ngày:              11/12/1956.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Quá trình công tác:
4/1991
Phó Quản đốc Phân xưởng Cồn Rượu, NM Đường Quảng Ngãi
4/1996
Quản đốc Phân xưởng Nước giải khát, NM Đường Quảng Ngãi
6/1998
Giám đốc NM Nước khoáng, Cty Đường Quảng Ngãi
01/2003
Giám đốc NM Sữa Trường Xuân, Cty Đường Quảng Ngãi
12/2005
Giám đốc NM Sữa Đậu nành VN Vinasoy, Cty CP Đường Quảng Ngãi
4/2011 đến 12/2022
Thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa Đậu nành VN Vinasoy – CTCP Đường Quảng Ngãi
01/2023 đến nay Thành viên HĐQT.

6. Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Đông:
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT.
Sinh ngày:              06/4/1979.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng.
Quá trình công tác:
 
8/2004
Nhân viên tín dụng Ngân hàng Đông Á – chi nhánh Tân Bình
9/2006
Tổ trưởng Tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Á Châu – chi nhánh Lũy Bán Bích
9/2007
Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Rồng Việt
5/2012
Trưởng phòng Tư vấn Mua bán và sáp nhập CTCT Chứng khoán Rồng Việt
3/2021 đến nay
Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Giám đốc Điều hành CTCT Chứng khoán Rồng Việt

 

 

cong ty mia duong quang ngai