2023

2021: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động thương mại

01/7/2021: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Tháng 4/2021: Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi chuyển đổi thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành.

2021
2020

2020: Vinasoy chính thức xuất khẩu lô hàng Sữa đậu nành đầu tiên sang Trung Quốc

Ngày 18/6/2020, sản phẩm sữa đậu nành Fami của Vinasoy đã lần lượt hiện diện trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.

Năm 2019: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động

Năm 2019: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động sau 1 năm đầu tư, xây dựng

2019
2018

2018: Nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức hòa vào lưới điện quốc gia; Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với công suất 1000 tấn đường/ngày.

2018: Nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với công suất 1000 tấn đường/ngày.

 

2016-2017: Đầu tư xây dựng Nhà máy Điện sinh khối An Khê

Ngày 20/12/2016, cổ phiếu QNS của Công ty chính thức giao dịch tại sàn GDCK UPCOM.
Xây dựng NM Vinasoy Bình Dương công suất giai đoạn I 90 triệu lít/năm.
Đầu tư MR NCS Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN.
Đầu tư xây dựng NM Điện Sinh khối An Khê CS 95MW.

2016
2015

2014-2015: Kỷ niệm 10 năm Cổ phần hóa Công ty QNS

Năm 2014, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Xây dựng Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tại Bắc Ninh giai đoạn II công suất 180 triệu lít/năm. 
Năm 2015, Kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa.

2012-2013: Khánh thành NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh

Xây dựng NM Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy Bắc Ninh với công suất giai đoạn I là 90 triệu lít/năm. 
Đầu tư MR nâng công suất NM Bia Dung Quất giai đoạn I từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm.
Đầu tư mở rộng nâng công suất NMĐ An Khê lên 10.000 MN.
Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành VSAC.

2012
2010

2010-2011: Nhà máy Cồn rượu và Nhà máy Đường Quảng Phú tạm dừng hoạt động, đổi tên Xí nghiệp Cơ khí thành Nhà máy Cơ khí

Ngày 14/12/2010, Nhà máy Cồn rượu  và Nhà máy Đường Quảng Phú  tạm dừng hoạt động.
Năm 2011, Quyết định đổi tên Xí nghiệp Cơ khí thành Nhà máy Cơ khí, thành lập Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp và Trung tâm Môi trường & Nước sạch.

2008-2009: Thành lập công ty con Công ty TNHH MTV TM Thành Phát

Năm 2008, thành lập công ty con Cty TNHH MTV TM Thành Phát, với tỷ lệ sở hữu 100%.
Ngày 23/06/2009,  nhà nước đã thoái toàn bộ vốn tại QNS bằng hình thức bán cho nhà đầu tư bên ngoài và người lao động trong Cty và chính thức trở thành Công ty Cổ phần không còn vốn nhà nước.

2008
2006

2006-2007: QNS chính thức đi vào hoạt động

Ngày 01/01/2006, QNS chính thức đi vào hoạt động. Khởi đầu những thách thức trong giai đoạn đổi mới sau cổ phần hóa.
29/11/2007: QNS chính thức được công nhận là Công ty đại chúng theo Giấy chứng nhận số 236/ĐKCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

2005: Đổi mới doanh nghiệp từ 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

Ngày 30/9/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra Quyết định số 2610/QĐ/BNN-ĐMDN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đường Quảng Ngãi và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đường Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Ngày 28/12/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3403000079 và Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2006.

2005
1970

1970: Tổ chức tiền thân

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ XX với 02 sản phẩm chính là Đường RS và Cồn cùng số lao động khoảng 650 người.

2021

2021: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động thương mại

01/7/2021: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Tháng 4/2021: Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi chuyển đổi thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành.

2020

2020: Vinasoy chính thức xuất khẩu lô hàng Sữa đậu nành đầu tiên sang Trung Quốc

Ngày 18/6/2020, sản phẩm sữa đậu nành Fami của Vinasoy đã lần lượt hiện diện trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.

2019

Năm 2019: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động

Năm 2019: Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE chính thức đi vào hoạt động sau 1 năm đầu tư, xây dựng

2018

2018: Nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức hòa vào lưới điện quốc gia; Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với công suất 1000 tấn đường/ngày.

2018: Nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với công suất 1000 tấn đường/ngày.

 

2016

2016-2017: Đầu tư xây dựng Nhà máy Điện sinh khối An Khê

Ngày 20/12/2016, cổ phiếu QNS của Công ty chính thức giao dịch tại sàn GDCK UPCOM.
Xây dựng NM Vinasoy Bình Dương công suất giai đoạn I 90 triệu lít/năm.
Đầu tư MR NCS Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN.
Đầu tư xây dựng NM Điện Sinh khối An Khê CS 95MW.

2015

2014-2015: Kỷ niệm 10 năm Cổ phần hóa Công ty QNS

Năm 2014, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Xây dựng Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tại Bắc Ninh giai đoạn II công suất 180 triệu lít/năm. 
Năm 2015, Kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa.

2012

2012-2013: Khánh thành NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh

Xây dựng NM Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy Bắc Ninh với công suất giai đoạn I là 90 triệu lít/năm. 
Đầu tư MR nâng công suất NM Bia Dung Quất giai đoạn I từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm.
Đầu tư mở rộng nâng công suất NMĐ An Khê lên 10.000 MN.
Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành VSAC.

2010

2010-2011: Nhà máy Cồn rượu và Nhà máy Đường Quảng Phú tạm dừng hoạt động, đổi tên Xí nghiệp Cơ khí thành Nhà máy Cơ khí

Ngày 14/12/2010, Nhà máy Cồn rượu  và Nhà máy Đường Quảng Phú  tạm dừng hoạt động.
Năm 2011, Quyết định đổi tên Xí nghiệp Cơ khí thành Nhà máy Cơ khí, thành lập Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp và Trung tâm Môi trường & Nước sạch.

2008

2008-2009: Thành lập công ty con Công ty TNHH MTV TM Thành Phát

Năm 2008, thành lập công ty con Cty TNHH MTV TM Thành Phát, với tỷ lệ sở hữu 100%.
Ngày 23/06/2009,  nhà nước đã thoái toàn bộ vốn tại QNS bằng hình thức bán cho nhà đầu tư bên ngoài và người lao động trong Cty và chính thức trở thành Công ty Cổ phần không còn vốn nhà nước.

2006

2006-2007: QNS chính thức đi vào hoạt động

Ngày 01/01/2006, QNS chính thức đi vào hoạt động. Khởi đầu những thách thức trong giai đoạn đổi mới sau cổ phần hóa.
29/11/2007: QNS chính thức được công nhận là Công ty đại chúng theo Giấy chứng nhận số 236/ĐKCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

2005

2005: Đổi mới doanh nghiệp từ 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

Ngày 30/9/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra Quyết định số 2610/QĐ/BNN-ĐMDN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đường Quảng Ngãi và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đường Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Ngày 28/12/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3403000079 và Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2006.

1970

1970: Tổ chức tiền thân

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ XX với 02 sản phẩm chính là Đường RS và Cồn cùng số lao động khoảng 650 người.

cong ty mia duong quang ngai