Bằng khen của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bằng khen của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2020.

cong ty mia duong quang ngai