Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện NQ TƯ 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện NQ TƯ 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

cong ty mia duong quang ngai