Bằng khen  của UBND tỉnh Quảng Ngãi khen tặng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Bằng khen  của UBND tỉnh Quảng Ngãi - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi  đã có thành tích đóng góp, hỗ trợ công tác an sinh xã hội tỉnh nhân dịp Xuân 2023.

cong ty mia duong quang ngai