Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Ban chỉ huy quân sự Công ty

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Ban chỉ huy quân sự Công ty đã có thành tích trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.

cong ty mia duong quang ngai