CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty và công văn gửi UBCKNN

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt - vợ ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

Văn bản gửi UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai