Chứng nhận đứng thứ 46 trong tốp 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

cong ty mia duong quang ngai