Chứng nhận là Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia.

cong ty mia duong quang ngai