Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 50.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,006%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,02%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận/Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 16/01/2020.
cong ty mia duong quang ngai