Công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính  và Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014

cong ty mia duong quang ngai