Công bố Báo cáo tài chính năm 2013

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

Báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính hợp nhất

cong ty mia duong quang ngai