Công bố Báo cáo tài chính quý II và 06 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính quý II và 06 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính hợp nhất

 
cong ty mia duong quang ngai