Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt trước

Thông báo giao dịch cổ phiếu đợt này

cong ty mia duong quang ngai