Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu

cong ty mia duong quang ngai