Công bố giao dịch cổ phiếu của ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty -  Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai