Công bố Nghị quyết của HĐQT ngày 8 tháng 1 năm 2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết của HĐQT ngày 8 tháng 1 năm 2016 bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tiễn là Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất và ông Tạ Công Tường là Giám đốc Nhà máy Đường Phổ Phong.

Văn bản

Gửi UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai