Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng 1 năm và bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tiến.

Nghị quyết

 
cong ty mia duong quang ngai