Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua Dự án đầu tư Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT Công ty tại phiên họp lần thứ 40 ngày 29/8/2015 thông qua Dự án đầu tư Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương (VND) - công suất 180 triệu lít/năm, giai đoạn 1 là 90 triệu lít/năm.

Văn bản Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai