Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom).

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai