Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi  công bố Nghị quyết HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2016 về việc quyết định ông Tạ Công Tường - Giám đốc Nhà máy Đường Phổ Phong được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai