Công bố: thay đổi SL CP có quyền biểu quyết và BCKQ giao dịch quyền mua CP của người nội bộ

Công bố thông tin thay đổi SL CP có quyền biểu quyết. 

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai