Công bố thông tin: Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Đăng ký lần đầu : Ngày 28 tháng 12 năm 2005.

Đăng ký thay đổi lần thứ 13: Ngày 19 tháng 5 năm 2014.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Đường Quảng Ngãi

cong ty mia duong quang ngai