Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Võ Thị Anh Trâm - là con của ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  Công ty.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai