Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản Công bố thông tin

cong ty mia duong quang ngai