Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai