Công bố thông tin về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2015

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2015 đến Quý cổ đông Công ty.

Văn bản thông báo 1. Giấy đề nghị chuyển khoản  2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức

cong ty mia duong quang ngai