Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 30/3/2024, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đến tham dự đại hội có 151 đại biểu cổ đông tại thời điểm 8h sáng, đại diện cho 763 cổ đông của Công ty cho đến thời điểm tổ chức Đại hội, chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 
Ông Trần Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 
Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung cần phê chuẩn tại Đại hội cổ đông năm 2024 và tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 
Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội
 
Ông Đặng Phú Quý - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024
 
 
Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 
Tất cả cổ đông tại đại hội đã biểu quyết bằng văn bản với tỷ lệ thống nhất cao các nội dung mà Hội đồng quản trị trình tại đại hội:
+ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
+ Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Năm 2023, Công ty tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report công bố:
+ Xếp hạng thứ 175/500 DN lớn nhất Việt Nam;
+  Xếp hạng thứ 85/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam;
+  Xếp hạng thứ 90/500 DN lợi nhuận tốt nhất;
+  Xếp hạng thứ 40/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.
 - Các thương hiệu sản phẩm của Công ty nằm Top 10 Công ty thực phẩm uy tín nhóm ngành: đường, bánh kẹo do Vietnam Report và VietNamNet đánh giá.
- Công ty là một trong 138 doanh nghiệp và người nộp thuế tiêu biểu trên cả nước được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức.
- Công ty là 1 trong 64 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2023” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.
- Công ty là một trong 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên sàn UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trao giải.
Những thành tích trên đã khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, công tác điều hành rất hiệu quả của Ban Tổng giám đốc sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh gia tăng và uy tín thương hiệu QNS ngày càng được nâng cao trên thị trường.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 40% vốn điều lệ (tương ứng 4.000 đồng/01CP), được chi trả bằng tiền. Công ty đã thực hiện ứng cổ tức 2 đợt với tổng tỷ lệ 20%. Cổ đông sẽ được chi trả phần cổ tức còn lại: 20% vào ngày 27/4/2024.
Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu bế mạc Đại hội: Để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng ngày càng Công ty phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động Công ty.
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng, thách thức bởi  chiến tranh Nga – U-crai-na, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn,... đồng thời, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động. QNS sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, nắm bắt cơ hội sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa lợi thế để mang lại hiệu quả cho Công ty.
 
 
 
Quang cảnh Đại hội

Thu Hà

cong ty mia duong quang ngai