Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT Công ty

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị  về việc Thành lập Nhà máy Điện sinh khối An Khê - Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Văn bản

Công bố trên cổng thông tin của UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai