Đã có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi: Đã có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022

cong ty mia duong quang ngai