Giám đốc Nhà máy Đường An Khê Trần Quang Kiên đã bán 150.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quang Kiên.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Điện sinh khối An Khê, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng giống mía Gia Lai.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.838 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 150.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220.838 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,061%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
 
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/9/2019. 
cong ty mia duong quang ngai