Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Nguyễn Đình Mẫn - đã bán 53.955 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Mẫn.
Chức vụ hiện nay: Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 673.017 CP (tỷ lệ 0,19%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 75.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 53.955 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 619.062 CP (tỷ lệ 0,17%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 22/10/2019.
cong ty mia duong quang ngai