Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương đăng ký bán 132.528 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Văn Huy Hoàng.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.463.170 CP (tỷ lệ 0,4%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 132.528 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.330.642 CP (tỷ lệ 0,37%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân.
Phương thức giao dịch: Qua sàn UPCOM.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 02/10/2019 đến ngày 31/10/2019.
cong ty mia duong quang ngai