Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Văn bản

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN.

cong ty mia duong quang ngai