Giấy ủy quyền ký các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v Ủy quyền ký các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng cổ phần xác nhận cổ phần và hồ sơ, thủ tục để quan hệ với các tổ chức tín dụng của cổ đông QNS.

Giấy ủy quyền

cong ty mia duong quang ngai